การเตรียมตัวสอบงานธนาคาร

การเตรียมตัวสอบงานธนาคาร

คำแนะนำในการสอบเข้าทำงานธนาคาร
การเตรียมตัวสอบเข้าทำงานธนาคาร ข้อสอบ จะมีประมาน 5-6 พาร์ท ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบบุคลิกภาพ ::
มีช้อยช์ ก ข ค ง มาให้แล้วให้เรียงลำดับความเป็นตัวเราจาก 1-4
ตัวอย่าง
ก.คุณเป็นคนมีระเบียบรอบคอบ
ข.คุณเป็นคนเก็บอารมณ์เก่ง ควบคุมสีหน้าและอารมณ์ได้ดี
ค.คุณสามารถนั่งทำงานเป็นเวลานาน ๆ หลายชั่วโมงได้
ง.คุณจะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องยืนต่อคิวเป็นเวลานาน
สมมติว่าตอบ 1 --> ข 2 --> ก 3 --> ค 4 --> ง
ข้อสอบแนวนี้จะมีช้อยช์วนไปวนมา ซ้ำ ๆ เดิม ๆ บ้างรวม ๆ มี 40-60 ข้อ
เพื่อพิสูจน์ดูว่า จริง ๆ แล้วเราเป็นคนยังไง เด่นด้านไหน ซึ่งถ้าคุณตอบไม่เป็นตัวคุณ พอทำไปเยอะ ๆ คุณจะลืม หรือสับสนว่าเคยตอบอะไรไป แต่หัวใจหลักก็คือ การบริการ และการขาย คุณต้องยิ้มแย้ม อดทน คนดี บริการอันไหนไม่ดี เราก็ใส่ไปเลยข้อ 4 อันไหนเริ้ดๆ ตรงกับตัวเราก็ใส่ 1 ไปเลย
2. ตรวจหาอันที่ถูกต้อง ::
อันนี้ต้องอาศัยความเร็วมาก ๆ เพราะข้อสอบหลายข้อ แต่ให้เวลาแค่ 10 นาทีได้ัมั้ง
ตัวอย่าง ให้หาช้อยช์ที่เหมือนกันตัวอย่างที่ให้มา
9๓8๘3A5P6๕๒
แล้วช้อยมี 5 ช้อยช์ หากันตาลาย บางทีงง เอ๊ะทำไมถูก 2 ข้อไรเง้ ต้องมาเล็งกันทีละตัว
มิกซ์มาเพียบทั้งเลขไทย เลขอาราบิก แล้วนอกจากพวกตัวเลข ยังมีชื่อคนทั้งไทยอังกฤษ ชื่อบริษัท บางทีต่างกันที่จุด คอมม่า ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่
3. คิดเลขเร็ว ::
- 273-576 = ?
- 0.33 x 0.0005 = ?
มีบวกลบคูณหาร เศษส่วน จำนวนคละ มีคำณวนดอกเบี้ย เงินได้ที่แท้จริง มีประมาน 2 ข้อ ไม่ยาก คูณธรรมดาๆ
4. อนุกรม ::
อันนี้ต้องอาศัยความรู้และการสังเกตการณ์ส่วนตัว มีอนุกรมทั้งตัวเลข ตัวเลขผสมตัวอักษร แล้วก็รูปภาพ มีทั้งพับกระดาษ สองทบ สามทบ ลูกเต๋า พลิกไปพลิกมา ประกอบกล่อง
5.วัดความมีใจบริการ ::
พาร์ทนี้จะให้ทำเหมือนพวกแบบสอบถามว่าคุณ ..
เห็นด้วย - สามารถทำได้ / เห็นด้วย 50% - ทำได้ไม่เป็นไร / ไม่เห็นด้วย - ไม่ควรทำ
คำถามอันนี้บางทีก็งงว่าต้องการอะไรจากเรา ? เช่น ..
- คุณจะเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าแม้ว่าลูกค้าจะไม่มีความจำเป็นต้องซื้อมากขนาดนั้นก็ถาม
- สัญญาที่ทำกับลูกค้า ต้องเป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือบริษัทไม่เสียเปรียบ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ
คือถ้าเราตอบแบบเห็นใจลูกค้า .. ผลออกมาจะไม่เอาอิชั้นรึป่่าวเพราะต้องคำนึงผลประโยชน์บริษัทก่อน
แต่ถ้าตอบเห็นแก่ประโยชน์บริษัท .. อิชั้นจะไม่มีใจเป็นธรรม หน้าเลือด เอาแต่ขาย อย่างนี้รึป่าว ? งงกันไป
6.ภาษาอังกฤษ มี 24 ข้อ ::
ส่วนมากจะเป็นแนว ๆ ธุรกิจ ไม่ได้ยากมาก) ส่วนใหญ่จะเป็นการให้เอาศัพท์มาเติมคำในช่องว่าง
เคยคุยกับเพื่อนที่สอบแบ๊งกรุงไทย ภาษาอังกฤษกรุงไทยจะหลายข้อกว่านี้แล้วก็มีหลายอย่าง หลายแนว เช่น เรียงประโยค เป็นต้น ^^''

ภาษาไทย พวกสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ภาษาอังกฤษ ให้หาข้อความที่มันผิดไปจากพวก หรือ คำตอบที่เหมือนโจทย์
Aptitude Test ให้เลือกข้อที่เป็นเรามากที่สุด เช่น
คุณมักจะตั้งใจทำงานให้เสร็จ ก่อนจะไปทำอย่างอื่น
1. จริง
2. ค่อนข้างจริง
3. ไม่จริง

หลักสูตรการสอบ มี 3 ชุด
ชุดแรก ทดสอบวัดบุคลิกภาพ เป็นการทดสอบเกี่ยวกับตัวเองค่ะโดยให้เรียงลำดับ1-4 โดยเป็นตัวเองมากที่สุดตอบ 1 และน้อยที่สุดตอบ4 เช่น
ก.ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
ข.ชอบหาวิธีให้งานสำเร็จโดยเร็ว
ค.ชอบการประนีประนอม
ง.มักลืมสิ่งของอยู่บ่อยๆ
อย่างของเราก็เป็น ค ข ง ก เรียงจากมากไปน้อยสุด
ชุดสอง วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา เป็นห้าตอนคับ
ตอนแรก ก็มีตัวเลข ตัวหนังสือมาให้ ละก็หาให้ตรงเท่านั้นเองค่ะ เช่น 54434211 ก็หาให้เหมือน.
ตอนสอง คณิตคิดเร็ว 233+123 , 0.45*0.72
ตอนสาม หาภาพว่าภาพทางขวาภาพไหนที่เหมือนภาพทางซ้าย เป็นภาพกลับหัว การตัดกระดาษว่าถ้าตัดแล้วจะได้รูปไหน
ตอนสี่ อนุกรม
ตอนห้า ความสามารถในการขาย ก็ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ชุดสาม ภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบคำศัพท์ แกรมมานิดหน่อย

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครของธนาคาร
ถาม : ธนาคารมีขั้นตอนอย่างไรในการคัดเลือกผู้สมัคร?
ตอบ : ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าทำงานกับธนาคาร ประกอบด้วย
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์ (ประมาณ 2 - 3 รอบ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน)
- ตรวจร่างกาย
- ลงนามในสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน
การสอบข้อเขียน
ถาม : การสอบข้อเขียนของธนาคาร มีข้อสอบอะไรบ้าง?
ตอบ : ข้อสอบจะมีทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ประกอบด้วย
- แบบทดสอบความถนัดทางปัญญา (Cognitive Aptitudes Test)
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (English Language Assessment Test)
ทุกตำแหน่งงานจะต้องผ่านข้อสอบดังกล่าวข้างต้น แต่จะมีบางตำแหน่งที่จะมีข้อสอบเฉพาะของสายงานนั้นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น Programmer, System Analysis, สินเชื่อต่างประเทศ เป็นต้น
การสอบสัมภาษณ์
ถาม : ผู้สมัครต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนทำการสอบสัมภาษณ์งานกับธนาคาร?
ตอบ : ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารก ซึ่งอาจโดยการค้นหาจากเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว มีความเข้าใจลักษณะงาน และมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตรงกับตำแหน่งงาน หรือหากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับตำแหน่งงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติอื่นๆ และประสบการณ์ที่จะใช้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่ เป็นต้น

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test


แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

 ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

 

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/